LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng

HAWK 651RS

Thử nghiệm các chi tiết gia công lớn hơn, có hình dạng đặc biệt hoặc dài là một thách thức đối với thiết bị trong lĩnh vực này. Trước tiên, sản phẩm cần phải nằm gọn trên đe thử nghiệm và sau đó phải được nâng đến vị trí chính xác để kiểm tra. Đặc biệt đối với kiểm tra độ cứng dạng mũi, sẽ rất khó nếu bạn cần kiểm tra độ cứng bên trong của mẫu có đường kính lớn. 651RS giải quyết những mối quan tâm này bằng cách được cung cấp một bàn thử nghiệm lớn 425x370mm với khu vực kiểm tra được tôi cứng, tạo không gian để lắp tất cả các loại đế cho mục đích cụ thể, chẳng hạn như phẳng, hình chữ v hoặc điểm tại chỗ.

Không cần phải sợ các đồ vật hoặc bộ phận rơi xuống vì các bộ phận như vậy giờ đây không cần phải nâng lên đúng vị trí nữa. Trục trượt tuyến tính có chứa mũi nhô ra dài 170mm có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí bằng trục quay ổ bi chính xác. Trên toàn bộ chiều cao làm việc của máy, một hệ thống đo có độ chính xác cao xác định vị trí thực tế của mũi trong quá trình di chuyển và trong khi thử nghiệm.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: