LMS Technologies Vietnam

HỆ THỐNG THỬ CHÁY

Các sản phẩm thử cháy ngày càng quan trọng trong thời gian gần đây. Điều quan trọng là các sản phẩm và vật liệu càng có khả năng chống cháy càng tốt vì lý do về quy định và an toàn. Một điều quan trong nữa là một sản phẩm tạo ra càng ít khói càng tốt trong trường hợp nó bắt cháy; điều này có thể giúp cứu sống nhiều người. Các vấn đề chính cần được xem xét trong quá trình phát triển sản phẩm là:
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn sản phẩm của địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia
  • Sản xuất các sản phẩm có tính bắt cháy thấp
  • Ngăn chặn các sản phẩm bắt lửa nhanh và cháy nhanh
  • Biết các sản phẩm dễ cháy hoạt động như thế nào
  • Tạo ra lượng khói ít nhất có thể
Netzsch cung cấp nhiều giải pháp thử cháy để kiểm tra gần như tất cả các loại vật liệu.
HỆ THỐNG THỬ CHÁY SẢN PHẨM
UL 94 - Hệ Thống Thử Cháy Cho Nhựa Và Linh Kiện Điện Tử
Thiết bị thử nghiệm thế hệ thứ 5 của UL94, DIN EN 60695 phần 11-10, DIN EN 60695 phần 11-20, DIN EN 60695 phần 11- 3, DIN EN 60695 phần 11-4, và ISO 9773.
TNB - Hệ Thống Thử Tính Không Cháy Của Vật Liệu Xây Dựng
Thiết bị thử cháy cho các kiểm tra tính không bắt lửa trên sản phẩm xây dựng với ống gia nhiệt điện phù hợp với tiêu chuẩn DIN EN ISO 1182.
TBB - Hệ Thống Thử Cháy Cho Sàn
Hệ thống thử nghiệm phản ứng cháy của sàn – xác định tính chất cháy sử dụng nguồn nhiệt bức xạ phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 9239-1.
KBT - Hệ Thống Thử Cháy Cho Cáp
Hệ thống thử cháy để đo sự tỏa nhiệt và sinh khói trong quá trình thử nghiệm sự lan truyền ngọn lửa trên cuộn cáp được gắn thẳng đứng và các loại dây cách điện theo tiêu chuẩn EN 50399 và IEC 60332-3-10.
SBI - Hệ Thống Thử Cháy Cho Vật Liệu Xây Dựng (Trừ Cáp và Sàn)
Hệ thống thử nghiệm cháy xác định phản ứng cháy của các sản phẩm xây dựng (trừ cáp và sàn) khi tiếp xúc với sự tấn công nhiệt bởi một thiết bị đốt độc lập phù hợp với tiêu chuẩn EN 13823.