LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO BIÊN DẠNG VÀ BỀ MẶT ĐA NĂNG

Innowep sản xuất các thiết bị đo lường và kiểm tra cho phép mô tả đặc tính của nhiều loại vật liệu, bề mặt và thành phẩm.
Website nhà sản xuất: http://www.innowep.com/
MÁY ĐO BIÊN DẠNG VÀ BỀ MẶT ĐA NĂNG SẢN PHẨM
Máy Kiểm Tra Bề Mặt Đa Năng
Universal Surface Tester UST® là một hệ thống đa mô-đun mở cung cấp giải pháp thử nghiệm cơ học hoàn chỉnh để đánh giá vật liệu và lớp phủ bề mặt. Cấu hình độc đáo của nó cho phép nhiều lựa chọn về đầu tip với nhiều chất liệu và kích thước khác nhau, từ nanomet đến centimet.
Máy Đo Biên Dạng Quang Học Di Động TRACEiT
TRACEiT cho đến nay là công cụ đo lường di động duy nhất để đo các bề mặt theo cách nhanh chóng, di động, quang học, không tiếp xúc. Phép đo thời gian thực của địa thể 3D cũng như tài liệu về vết ấn trực quan khiến nó được sử dụng rộng rãi trong R & D để phát triển vật liệu mới cũng như trong việc kiểm soát chất lượng của các quy trình sản xuất.