LMS Technologies Vietnam

HỆ THỐNG SIÊU ÂM NGHIÊN CỨU

Hệ thống Vantage của Verasonics là một hệ thống siêu âm mang tính cách mạng được thiết kế cho các nhà nghiên cứu và phát triển siêu âm. Trọng tâm của chúng tôi là cung cấp cho các nhà nghiên cứu những công cụ tiên tiến và linh hoạt nhất để tạo ra các thuật toán và sản phẩm mới được sử dụng trong siêu âm y tế chẩn đoán, can thiệp và điều trị. Các hệ thống siêu âm có thể lập trình, dựa trên phần mềm, thời gian thực tăng tốc độ nghiên cứu bằng cách cung cấp tốc độ và khả năng kiểm soát vô song để đơn giản hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu. Kiến trúc này cũng cho phép triển khai đơn giản các phương pháp hình ảnh mới được phát triển mà không thể thực hiện được trên các hệ thống thương mại hiện tại. Các ứng dụng phi y tế trong các kế hoạch của chúng tôi bao gồm sinh trắc học, thử nghiệm không phá hủy và khoa học trái đất.
Có sẵn tại: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam
Trang web của nhà sản xuất: https://verasonics.com/
HỆ THỐNG SIÊU ÂM NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM
Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu Vantage™
Hệ thống siêu âm Vantage cung cấp hình ảnh thời gian thực ở tốc độ khung hình hợp lý để phân tích dữ liệu. Thiết bị đi kèm với các tùy chọn kênh khác nhau, dải tần số rộng và khả năng tạo dạng sóng tùy ý nhiều kênh.
Hệ Thống Siêu Âm Nghiên Cứu Dùng Trong Y Sinh
Hệ thống Vantage của Verasonics cung cấp hiệu suất vượt trội và tính linh hoạt chưa từng có để hỗ trợ các ứng dụng nghiên cứu siêu âm khác nhau cho ngành khoa học y sinh.
NDE/NDT Cho Khoa Học Vật Liệu
Nền tảng Vantage của Verasonics cung cấp các hệ thống siêu âm đa kênh, mảng pha có thể lập trình, hiệu suất cao cho nghiên cứu và phát triển NDE/NDT trong học thuật và công nghiệp.
Phần Mềm VANTAGE
Hệ thống siêu âm nghiên cứu Vantage là một nền tảng mạnh mẽ và linh hoạt để phát triển các công nghệ siêu âm mới cho siêu âm y sinh, khoa học vật liệu/đánh giá không phá hủy và nhiều ứng dụng khác trong nghiên cứu và phát triển.
Bộ Chuyển Đổi Đầu Dò Đa Năng
Người dùng Hệ thống Vantage có thể dễ dàng điều chỉnh hệ thống để làm việc cùng với nhiều đầu dò thông qua các đầu nối nhờ Bộ chuyển đổi đầu dò đa năng (UTA) của Verasonics. Thật dễ dàng và chỉ mất vài phút để chuyển đổi giữa các UTA.
Đầu Dò Verasonics
Để tạo thuận lợi cho công việc của các nhà nghiên cứu, Verasonics hợp tác với các nhà sản xuất đầu dò hàng đầu thế giới để cung cấp đầu dò chất lượng cao cho nhiều ứng dụng nghiên cứu trong khoa học vật liệu và y sinh.