LMS Technologies Vietnam

PHÂN TÍCH TRỌNG LƯỢNG NHIỆT (TGA)

Thiết bị phân tích trọng lượng nhiệt của NETZSCH có thiết kế nhỏ gọn và được trang bị hệ thống cân có độ phân giải cao. Sự bố trí mẫu theo kiểu top-loading cho phép vận hành dễ dàng và đo nhiệt độ trực tiếp từ mẫu.

Hầu hết tất cả các hệ thống cân nhiệt trọng của NETZSCH đều kín chân không và cho phép đo sự thay đổi khối lượng dưới điều kiện không khí xác định. Tín hiệu c-DTA® tùy chọn cung cấp thêm thông tin về quá trình thu và tỏa nhiệt bên trong mẫu, ngay cả khi chúng không liên quan đến một sự thay đổi khối lượng nào.

Bộ kết nối nhiệt cho hệ thống phân tích khí như QMS, FTIR hay GC-MS có thể được thêm vào nhiều cân nhiệt trọng. Thiết bị phân tích trọng lượng nhiệt dòng 400 series có thể được trang bị với các giá mang mẫu DSC và/hoặc DTA bất cứ lúc nào để tạo thành các hệ TGA-DSC hay TGA-DTA (STA) đầy đủ.

Cân nhiệt trọng NETZSCH đáp ứng các tiêu chuẩn ứng dụng và thiết bị tương ứng, bao gồm ISO 11358, ISO/DIS 9924, ASTM E1131, ASTM D3850, DIN 51006.
PHÂN TÍCH TRỌNG LƯỢNG NHIỆT (TGA) SẢN PHẨM
TG 309 Libra® Supreme
Trong dòng sản phẩm Libra®, TG 309 Libra® Supreme là dòng máy phân tích nhiệt trọng lượng cao cấp hàng đầu. Thiết bị tự hào với thiết kế hệ cân có độ phân giải tuyệt vời, cho phép phát hiện những thay đổi dù là nhỏ nhất về khối lượng của vật liệu.
TG 309 Libra® Select
Trong các dòng sản phẩm Libra®, NETZSCH TG 309 Libra® Select nổi bật lên bởi tính linh hoạt. Người dùng có thể lựa chọn dải nhiệt độ từ 10°C đến 1025°C hoặc thậm chí lên đến 1100°C.
TG 309 Libra® Classic
Nghiên cứu Thành phần Vật liệu Thông qua Công nghệ Phân tích Nhiệt trọng Lượng Tiên tiến

Máy phân tích nhiệt trọng lượng NETZSCH TG 309 Libra® Classic cung cấp giá trị vượt trội cho các ứng dụng kiểm soát chất lượng trong dòng sản phẩm Libra®. Máy phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) này lý tưởng để phân tích hành vi phân hủy nhiệt của vật liệu và các thành phần của chúng.
TG 209 F1 Nevio
Phân tích sự ổn định nhiệt độ và thành phần của Dược phẩm, Thực phẩm và Mỹ phẩm bằng TG 209 F1 Nevio – Cân nhiệt trọng chất lượng hàng đầu phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
TG 209 F3 Nevio
Phân tích thành phần và nghiên cứu sự ổn định nhiệt trong Dược phẩm, Thực phẩm và Mỹ phẩm bằng TG 209 F3 Nevio – kiểm tra chất lượng và tối ưu hóa quy trình.
TG 209 F1 Libra
Dựa trên 50 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích trọng lượng nhiệt, NETZSCH đã phát triển cân nhiệt trọng TG 209 F1 Libra®. Thiết bị này cho phép thực hiện các phân tích nhanh và chính xác hơn trong toàn bộ phạm vi nhiệt mở rộng.
TG 209 F3 Tarsus
Cân vi nhiệt trọng, TG 209 F3 Tarsus, đại diện cho một khái niệm tổng thể có hiệu quả về chi phí, không chỉ phù hợp với việc đảm bảo chất lượng của các polyme, mà còn cho các ứng dụng thường xuyên trong các lĩnh vực hữu cơ, hóa học, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm.