LMS Technologies Vietnam

KIỂM TRA ĐẶC TÍNH CƠ LÝ VẬT LIỆU

LMS Việt Nam cung cấp một loạt các thiết bị thử nghiệm vật liệu để kiểm tra các tính chất cơ lý khác nhau bao gồm Máy kiểm tra độ cứng (Innovatest, Hà Lan), Máy đo độ bền (Hildebrand, Đức), Máy đo sức căng cầm tay (Tensitron, US), v.v…

Thiết bị đáp ứng nhiều ứng dụng và ngân sách tùy theo nhu cầu của khách hàng.