LMS Technologies Vietnam

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỒI ĐẮP

Công nghệ sản xuất bồi đắp hay Công nghệ in 3D được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Lợi thế duy nhất của Optomec là chúng tôi tập trung vào giải quyết các thách thức trong sản xuất 3D mà bất kỳ nhà cung cấp nào khác cũng không giải quyết được. Công nghệ LENS và Aerosol Jet được cấp bằng sáng chế của chúng tôi mang lại lợi ích trong Sản xuất bồi đắp/ in 3D cho các ứng dụng trong các phân khúc thị trường đang tăng trưởng cao.