LMS Technologies Vietnam

CẤT PHÂN ĐOẠN ĐIỀU CHẾ

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.
CẤT PHÂN ĐOẠN ĐIỀU CHẾ SẢN PHẨM
PREP mc2
PREP mc2 là một thiết bị dành cho các polymer phân đoạn bán điều chế theo khối lượng mol hoặc theo thành phần (phương pháp tiếp cận TREF và CRYSTAF). Mẫu được đưa vào bình và quá trình chưng cất phân đoạn được thực hiện tự động theo các điều kiện phương pháp đã chọn trong vòng chưa đầy 24 giờ.
PREP C20
PREP C20 là thiết bị loại sản xuất thí điểm điều chế hoàn toàn tự động được thiết kế để phân đoạn, trong cột đỡ, lượng polymer cao theo thành phần hóa học của nó bằng quy trình Cất phân đoạn rửa giải nhiệt độ (TREF).