LMS Technologies Vietnam

Cất Phân Đoạn Điều Chế

PREP mc2

PREP mc2 là một thiết bị dành cho các polymer phân đoạn bán điều chế theo khối lượng mol hoặc theo thành phần (phương pháp tiếp cận TREF và CRYSTAF). Mẫu được đưa vào bình và quá trình chưng cất phân đoạn được thực hiện tự động theo các điều kiện phương pháp đã chọn trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Công cụ này tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu phân đoạn chéo, đã được chứng minh là một công cụ mạnh mẽ để mô tả đầy đủ các đặc tính của nhựa.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: