LMS Technologies Vietnam

Cất Phân Đoạn Điều Chế

PREP C20

Thiết bị phân đoạn dựa trên cột (PREP) hoàn toàn tự động cho polymer.

PREP C20 là thiết bị loại sản xuất thí điểm điều chế hoàn toàn tự động được thiết kế để phân đoạn, trong cột đỡ, lượng polymer cao theo thành phần hóa học của nó bằng quy trình Cất phân đoạn rửa giải nhiệt độ (TREF).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: