LMS Technologies Vietnam

PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ LƯU BIẾN

Các thiết bị và hệ thống phân tích đặc tính vật lý và lưu biến của OCS kiểm tra các điều kiện vật lý bên ngoài của polyme hoặc vật liệu hóa dầu và mức độ tiếp xúc của nó, ví dụ, thông qua các phép đo chỉ số dòng chảy (MFI), giá trị áp suất bộ lọc (FPV) , khả năng chống nứt, thành phần phụ gia và tỷ trọng của vật liệu.
Có sẵn tại: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam
Website nhà sản xuất: https://www.ocsgmbh.com/en/


PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ LƯU BIẾN SẢN PHẨM
Thử Nghiệm Độ Rão Có Khía Hoàn Toàn (FNCT)
Thử Nghiệm Độ Rão Có Khía Hoàn Toàn (FNCT) của OCS là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để phân loại vật liệu polyetylen theo thuộc tính phát triển vết nứt chậm của chúng trong các điều kiện thử nghiệm gia tốc.
Hệ Thống Đo Chỉ Số Chảy (OP5)
Hệ thống đo chỉ số chảy OP5 của OCS cho phép đo Chỉ số Nóng chảy (MI) của các mẫu polyme dạng bột hoặc dạng hạt.
Kiểm Tra Áp Suất Lọc (FPT)
Kiểm tra áp suất lọc (FPT) của OCS xác định Giá trị áp suất lọc (FPV), tức là mức tăng áp suất được đo theo thời gian ngược hướng với tấm lưới lọc như một dấu hiệu về độ tinh khiết nóng chảy hoặc khả năng phân tán của các sắc tố màu được thêm vào.