LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Đặc Tính Vật Lý Và Lưu Biến

Kiểm Tra Áp Suất Lọc (FPT)

Kiểm tra áp suất lọc (FPT) của OCS xác định Giá trị áp suất lọc (FPV), tức là mức tăng áp suất được đo theo thời gian ngược hướng với tấm lưới lọc như một dấu hiệu về độ tinh khiết nóng chảy hoặc khả năng phân tán của các sắc tố màu được thêm vào. Máy đùn đo lường OCS (ME) làm nóng chảy và đồng nhất vật liệu thử nghiệm, sau đó được đưa đến lưới lọc thông qua một máy bơm nóng chảy tại một lưu lượng thể tích xác định và không đổi. Áp suất ngày càng tăng của dòng polymer nóng chảy được hiển thị, ghi nhận liên tục và cuối cùng phục vụ cho mục đích đánh giá.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: