LMS Technologies Vietnam

KIỂM TRA PHÂN BỐ HAI CHIỀU

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.
KIỂM TRA PHÂN BỐ HAI CHIỀU SẢN PHẨM
CFC
Khả năng phân đoạn chéo Polyolefin có độ phân giải cao đã được thực hiện thông qua thiết bị hoàn toàn tự động Polymer Char’s CFC mới. Phân bố hai chiều liên quan đến khối lượng mol và các biến thành phần thường được yêu cầu để mô tả toàn diện các đặc tính của vật liệu phức tạp, và phân đoạn chéo hoàn toàn là kỹ thuật duy nhất xác định đư
SGIC 2D
Thiết bị sắc ký tương tác gradient dung môi hai chiều (SGIC 2D) thực hiện phân đoạn polymer theo thành phần bằng kỹ thuật HPLC gradient dung môi ở chế độ hấp phụ, tiếp theo là sự phân tách thứ hai bằng Sắc ký thấm gel (GPC / SEC) của giai đoạn cất phân đoạn được rửa giải từ chiều thứ nhất.