LMS Technologies Vietnam

RAMAN QUY TRÌNH

Hệ thống Quang phổ Raman Hyperflux Pro Plus của Tornado sử dụng thiết kế quang học độc đáo dựa trên khái niệm Rãnh ảo thông lượng cao (HTVS) độc quyền để đạt được độ phân giải quang phổ cao và đầu ra photon tối đa. Với tia laser ổn định chất lượng cao cùng với khả năng hiệu chuẩn lại động học, hệ thống cho phép giám sát lỗi tự động có thể được triển khai dễ dàng trong cả cài đặt nội tuyến và phòng thí nghiệm.


RAMAN QUY TRÌNH SẢN PHẨM
Process Raman - Hyperflux Pro Plus
Hệ thống Quang phổ Raman Hyperflux Pro Plus của Tornado sử dụng thiết kế quang học độc đáo dựa trên khái niệm Rãnh ảo thông lượng cao (HTVS) độc quyền để đạt được độ phân giải quang phổ cao và đầu ra photon tối đa. Với tia laser ổn định chất lượng cao cùng với khả năng hiệu chuẩn lại động học, hệ thống cho phép giám sát lỗi tự động có thể được triển khai dễ dàng trong cả cài đặt nội tuyến và phòng thí nghiệm.