LMS Technologies Vietnam

THIẾT BỊ ĐÙN TRỘN PHÒNG LAB

Máy đo lưu biến mô-men xoắn là một hệ thống đùn hoặc trộn đo lường sử dụng trong kiểm soát chất lượng và R&D cho nhiều vật liệu như polymer, cao su, hỗn hợp ceramic hay thực phẩm. Nó cho biết thông tin về thuộc tính chảy, ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng gia công, độ ổn định nhiệt độ hoặc biến dạng, và đặc tính lưu biến. Ưu điểm của máy đo lưu biến mô-men xoắn mô-đun là hệ trộn có thể thay thế được, hệ đùn vít đơn và hệ đùn vít đôi cùng chiều hay ngược chiều có thể thêm vào để tối đa tính linh động đáp ứng các yêu cầu đo đạc hằng ngày.
Có sẵn tại: Singapore, Thái Lan và Việt Nam
THIẾT BỊ ĐÙN TRỘN PHÒNG LAB CÁC SẢN PHẨM
HAAKE PolyLab QC
Thermo Scientific ™ HAAKE PolyLab QC là hệ thống máy trộn và máy đùn đo lường tập trung vào nhu cầu Quản lý Chất lượng (QC).
HAAKE PolyLab OS system
Thermo Scientific ™ HAAKE PolyLab OS là một nền tảng máy đo lưu biến mô-men xoắn dành cho các ứng dụng kỹ thuật quy trình.