LMS Technologies Vietnam

SẮC KÝ THẤM GEL

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.


SẮC KÝ THẤM GEL SẢN PHẨM
GPC-IR
Hệ thống GPC-IR của Polymer Char là một thiết bị Sắc ký thấm gel nhiệt độ cao (GPC / SEC) đáng tin cậy và hoàn toàn tự động với tối đa bốn máy dò nhạy nhất để đo thành phần và khối lượng phân tử của polyolefin.
GPC-QC
GPC-QC là một thiết bị GPC nhiệt độ cao nhỏ gọn để kiểm soát chất lượng trong dây chuyền sản xuất polyolefin. Thiết bị này có cách tiếp cận đơn giản và đáng tin cậy dựa trên nền tảng QC được phát triển gần đây để cung cấp Phân phối khối lượng mol chính xác và mạnh mẽ để kiểm soát quá trình. Do đó, đáp ứng nhu cầu trong ngành công nghiệp bổ sung đường cong hoàn chỉnh vào các công cụ kiểm soát quy trình thông thường trong các nhà máy sản xuất.