LMS Technologies Vietnam

MÁY PHỦ QUAY

MÁY PHỦ QUAY SẢN PHẨM
Easyline Table Top
Mô-đun máy phủ phòng Lab thủ công Easyline là mô-đun kinh tế có thể được gắn trên băng ghế hoặc hoạt động như các công cụ xử lý trên mặt bàn.
Hệ thống Quickstep System
Dòng sản phẩm Quickstep của Obducat có thể được định cấu hình dưới dạng gắn trên băng ghế bán tự động hoặc như máy trộn quay độc lập (cho cối hở hoặc RCCT), máy phủ phun sương, hệ thống Lift-Off, máy quay xử lý ướt và tấm nóng/lanh hay HMDS cho các ứng dụng thể tích thấp và sản xuất thử nghiệm.