LMS Technologies Vietnam

Máy Phủ Quay

Easyline Table Top

Mô-đun máy phủ phòng Lab thủ công Easyline là mô-đun kinh tế có thể được gắn trên băng ghế hoặc hoạt động như các công cụ xử lý trên mặt bàn. Nó cung cấp tính đồng nhất và độ lặp lại cao. Hệ thống được trang bị nền tảng hoạt động dễ dàng. Mô-đun Easyline Lab Spinner của Obducat có thể được thiết kế để làm sạch, phủ, sấy, rửa, khắc hoặc phát triển các ứng dụng.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: