LMS Technologies Vietnam

HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ QUY TRÌNH

LMS Việt Nam cung cấp một loạt các thiết bị khoa học cho các ứng dụng về hệ thống trực tuyến và khả năng xử lý quy trình, bao gồm máy phân tích chất lượng film, máy đo lưu biến chỉ số chảy trực tuyến, v.v. đến từ Hãng OCS – Đức.