LMS Technologies Vietnam

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MÀNG TẤM

Các nhà sản xuất và chuyển đổi màng film phải luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Điều này đã thôi thúc chúng tôi tạo Hệ thống kiểm tra màng tấm rộng. Trong quá trình sản xuất, hệ thống có thể kiểm tra toàn bộ chiều rộng của bề mặt vật liệu và đảm bảo kiểm soát chất lượng 100% đối với màng, lớp phủ, màng mỏng và vải không dệt. Kết quả là, giảm đáng kể hàng hóa bị lỗi, dẫn đến tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.
Có sẵn tại: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam
Website nhà sản xuất: https://www.ocsgmbh.com/en/


HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MÀNG TẤM SẢN PHẨM
Hệ Thống Kiểm Tra Màng Tấm (FSP600)
Sử dụng máy ảnh tốc độ cao, hệ thống kiểm tra tấm FSP600 của OCS phát hiện tất cả các loại bất thường ở màng bao gồm màng mỏng và vải không dệt theo thời gian thực.
Kiểm Soát Độ Tinh Sạch Trên Cuộn (PCR)
Với Thiết bị kiểm soát độ tinh sạch trên cuộn (PCR) của OCS, có thể kiểm tra màng nhựa trên cuộn trong máy cuốn lô và có thể phát hiện tất cả các loại nhiễm bẩn.