LMS Technologies Vietnam

HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN HẠT NHỰA

Hệ thống vận chuyển hạt nhựa (PTS) của OCS điều khiển quá trình vận chuyển hạt nhựa tự động và liên tục giữa dây chuyền sản xuất và hệ thống đo lường. Bộ lấy mẫu khí nén thu thập hạt nhựa từ dây chuyền sản xuất. Các mẫu được phân phối và đưa đến hệ thống đo lường tương ứng thông qua các đường ống tải đặc biệt. Điều này đảm bảo các hạt nhựa được vận chuyển nhẹ nhàng, tránh bụi và phân tán.

Đặc điểm:
  • Hệ thống vận chuyển độc lập và hoàn toàn tự động để cung cấp các hệ thống đo lường
  • Cho phép điều chỉnh kịp thời trong trường hợp thay đổi tham số (giảm thiểu phế liệu)
  • Thao tác đơn giản thông qua bảng điều khiển cảm ứng với chức năng cảnh báo quang học và âm thanh
  • Tốc độ vận chuyển được tối ưu hóa cho mọi ứng dụng
  • Tương thích với tất cả các thiết bị OCS
Có sẵn tại: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam
Website nhà sản xuất: https://www.ocsgmbh.com/en/