LMS Technologies Vietnam

LƯU BIẾN

Các đặc tính nhớt và đàn hồi của chất lỏng có thể được đặc trưng bởi máy đo độ nhớt xoay và lưu biến HAAKE của Thermo Scientific. Họ xác định và định lượng hành vi nhớt và đàn hồi bằng cách sử dụng thử nghiệm rão, thử nghiệm động (phương pháp dao động) và đo lực thông thường.

Những chất lỏng có đặc tính nhớt thấp có thể được xác định bằng máy đo độ nhớt RheoSense sử dụng công nghệ Viscometer/Rheometer-on-a-Chip (VROC) đã được cấp bằng sáng chế. Nó yêu cầu thể tích mẫu nhỏ nhất cho mỗi phép đo với tính dễ sử dụng và độ chính xác đặc biệt bằng cách sử dụng các đột phá MEMS và vi lỏng tiên tiến giúp xác định lại ngành công nghiệp đo độ nhớt.