LMS Technologies Vietnam

THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT ĐÀN HỒI

Thiết bị thử nghiệm cao su và các chất đàn hồi được sử dụng để kiểm tra chất lượng, nghiên cứu cũng như phát triển sản phẩm. Nó bao gồm một loạt các ứng dụng và mục tiêu kể cả việc đánh giá các hợp chất và đặc tính vật liệu. Những đặc tính này có thể được sử dụng để dự đoán độ bền và hiệu suất trong các ứng dụng sản phẩm cuối cùng.
Có sẵn ở: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia
THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT ĐÀN HỒI SẢN PHẨM
Máy Đo Độ Nhớt Và Lưu Biến Nhựa & Cao Su
Mô tả Máy đo độ nhớt và Máy đo độ nhớt
Máy Lưu Biến Mao Quản Cao Su