LMS Technologies Vietnam

Máy Lưu Biến Mao Quản Cao Su SẢN PHẨM

Máy đo lưu biến mao quản cao su RCR là một máy đo mao quản cải tiến để xác định thuộc tính dòng chảy của các hợp chất cao su trong các điều kiện xử lý. RCR được tối ưu hóa để có thời gian đo ngắn nhất có thể và vận hành dễ dàng để cung cấp kết quả rất nhanh, đặc biệt là trong các ứng dụng QC.

Các chế độ đo:
  • Chế độ đùn để đo độ nhớt
  • Chế độ phun để mô phỏng quá trình ép phun và mô tả các đặc tính của thuộc tính lưu hóa (tùy chọn)
  • Đo độ phình khuôn (tùy chọn)