LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi

RCR 20

Máy đo lưu biến mao quản với lực thử 20 kN được thiết kế để xác định độ chảy và tính chất lưu hóa của các hợp chất cao su trong một thử nghiệm ngắndưới các điều kiện xử lý quy trinh.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: