LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi

RPA VISCO-ELASTOGRAPH

RPA Visco-Elastograph của GÖTTFERT là thiết bị phân tích quy trình xử lý cao su, được dùng để kiểm tra động học các hợp chất cao su, cao su tổng hợp hoặc thiên nhiên theo tiêu chuẩn ISO và ASTM.

Nó được dùng để xác định đặc tính vật liệu đàn hồi nhớt trong và sau khi lưu hóa mẫu vật liệu.

RPA Visco-Elastograph là máy đo lưu hóa cắt xoay với biên độ và tần số dao động linh hoạt để phân tích, mô tả đặc tính và mô phỏng quy trình xử lý hợp chất cao su.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: