LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi

RCR 75

Máy đo lưu biến mao quản với lực thử 75 kN được thiết kế để xác định độ chảy và tính chất lưu hóa của các hợp chất cao su trong một thử nghiệm ngắn trong các điều kiện xử lý quy trình.

Độ nhớt của vật liệu nhiệt rắn (duroplasts / duromers) như nhựa epoxy hoặc phenolic cũng có thể được đo như một tùy chọn. Với mục đích này, một buồng test đặc biệt, dễ làm sạch với một khuôn có thể tháo rời, dễ dàng tháo rời được sử dụng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: