LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi

MDR ELASTOGRAPH/S

MDR ELASTOGRAPH là máy đo lưu biến với đầu khuôn chuyển động được sử dụng để xác định đặc tính của vật liệu đàn hồi ở trạng thái dẻo trong quá trình lưu hóa và sau khi lưu hóa của mẫu vật liệu theo tiêu chuẩn ISO và ASTM cao nhất.

Thiết bị có thể được trang bị năm buồng thử nghiệm khác nhau cũng như các biên độ khác nhau. Máy đo khuôn di chuyển GÖTTFERT hấp dẫn để xác định đặc tính của các hợp chất cao su ở trạng thái dẻo, trong quá trình lưu hóa cũng như các mẫu đã lưu hóa.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: