LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO CHỈ SỐ CHẢY

Máy đo chỉ số dòng chảy (Plastometer), thường được gọi là Máy đo chỉ số chảy mi của nhựa được sử dụng trong phòng thí nghiệm để đo chỉ số dòng chảy (MFR / MFI) theo đơn vị g / 10 phút và tốc độ dòng thể tích nóng chảy (MVR) theo đơn vị cm³ / 10 phút của các loại polyme nhiệt dẻo dạng viên, bột hoặc hạt mịn. Máy đo chỉ số chảy mi của nhựa được thiết kế để thực hiện kiểm tra tốc độ dòng chảy theo tiêu chuẩn EN ISO 1133 và ASTM D1238. Thiết bị thử nghiệm có thể được cấu hình riêng bằng các phụ kiện tự động khác nhau và nhiều tùy chọn để đáp ứng nhiều ứng dụng khắt khe nhất. Máy đo chỉ số chảy mi của Gottfert với lựa chọn quả cân tự động có thể thực hiện các thử nghiệm theo ISO 1133 và ASTM D 1238, quy trình B, cũng như quy trình C trong ISO 1133 và ASTM D 1238 đối với tiêu chuẩn “Nửa chiều cao / nửa đường kính” và quy trình D cho thử nghiệm FRR (Tỷ lệ lưu lượng) và ASTM D 3364. Cũng có thể thực hiện quy trình thủ công A. IV Tester dùng để xác định độ nhớt nội tại (IV), còn được gọi là độ nhớt dung môi (SV), mà không cần sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Độ nhớt nội tại là đặc trưng cho trọng lượng phân tử trung bình của các polyme gốc PET và PA.
Có sẵn tại: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam
MÁY ĐO CHỈ SỐ CHẢY SẢN PHẨM
Máy Đo Chỉ Số IV PET
IV TESTER là một thiết bị đơn giản để xác định độ nhớt nội tại (giá trị IV hoặc SV), không sử dụng dung môi hóa học. IV Tester này được sử dụng đặc biệt để kiểm tra chất lượng polyester (PET) hoặc polyamide (PA).
MI-1
Thiết bị kiểm tra chỉ số chảy mi1: Linh hoạt, tương thích, có hệ thống. Thiết bị này là một máy đo độ chảy nhớt với các thành phần liên quan đo lường cao cấp và độ chính xác cao nhất bằng cách sử dụng các mô-đun tự động hóa tối thiểu.
MI-2 series
Dòng máy đo chỉ số chảy nhựa Mi-2 có thể thực hiện một thử nghiệm với quả cân đơn theo ISO 1133 và ASTM D1238, các quy trình A, B và C. Ngoài ra, nó còn chạy các thử nghiệm theo ASTM D 3364. Mi-2 dễ dàng thực hiện các phép đo MVR / MFR. Do thiết kế mô-đun của hệ thống này, nó có thể tự động hóa quy trình đo từng bước. Máy đo sự dẻo hóa bằng phương pháp đùn này có thể được sử dụng như một thiết bị độc lập hoặc nó có thể được vận hành với phần mềm máy tính để phân tích thống kê và quản lý dữ liệu. Tùy thuộc vào các tùy chọn, máy đo chỉ số chảy nhựa GÖTTFERT cung cấp các lợi ích bổ sung, bên cạnh việc chỉ chạy theo ISO và ASTM. Một ví dụ cụ thể là nó có thể thu thập thông tin giãn dài.
MI-3 series
Thiết bị đo chỉ số chảy nhựa MI-3 cho phép đo tốc độ dòng chảy (MFR) và tốc độ thể tích nóng chảy (MVR) bằng một thiết bị bán tự động.
MI-40 series
Máy đo chỉ số chả nhựa mi40 với lựa chọn quả cân tự động có thể thực hiện các thử nghiệm theo ISO 1133 và ASTM D 1238, quy trình B, cũng như quy trình C ISO 1133 và ASTM D 1238 cho tiêu chuẩn “Nửa chiều cao / Nửa đường kính”. Ngoài ra, nó chạy các thử nghiệm theo quy trình D cho thử nghiệm FRR (Tỷ lệ lưu lượng) và ASTM D 3364.
MI40 Auto
Máy đo chỉ số chảy nhựa mi40 là một hệ mô-đun cấu thành từ các nền tảng tự động hóa trong phòng thí nghiệm, cho phép kiểm soát chất lượng hoàn toàn tự động các đặc tính dòng chảy của nhựa.
MI-ROBO
MI-ROBO chạy quy trình kiểm tra tốc độ dòng chảy bằng cách thực hiện hoàn toàn tự động việc nạp mẫu, vệ sinh và thay khuôn theo tiêu chuẩn ISO 1133 và ASTM D1238 cho vật liệu dạng hạt cũng như dạng bột.