LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Chỉ Số Chảy

MI-40

Máy đo chỉ số chảy nhựa mi40 với lựa chọn quả cân tự động có thể thực hiện các thử nghiệm theo ISO 1133 và ASTM D 1238, quy trình B, cũng như quy trình C ISO 1133 và ASTM D 1238 cho tiêu chuẩn “Nửa chiều cao / Nửa đường kính”. Ngoài ra, nó chạy các thử nghiệm theo quy trình D cho thử nghiệm FRR (Tỷ lệ lưu lượng) và ASTM D 3364.

Do lực nén được kiểm soát với trọng lượng quả cân lên đến 60kg, khả năng so sánh đang đạt đến một tiêu chuẩn mới. Một ưu điểm khác của mi40 là đo đa tải với tối đa 8 quả cân khác nhau, có thể hoạt động ở chế độ giảm dần và tăng dần. Do đó, có thể so sánh mi40 với một thiết bị đo tương tự như Máy đo lưu biến mao quản.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: