LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Chỉ Số Chảy

MI-3

Thiết bị đo chỉ số chảy nhựa MI-3 cho phép đo tốc độ dòng chảy (MFR) và tốc độ thể tích nóng chảy (MVR) bằng một thiết bị bán tự động.

Thiết bị độc đáo này có thể thực hiện một thử nghiệm với quả cân đơn theo ISO 1133 và ASTM D1238, quy trình B, cũng như ISO 1133 và ASTM D1238 Quy trình C cho tiêu chuẩn “Nửa chiều cao / Nửa đường kính”.

MI-3 được trang bị hộp cân, để người vận hành có cơ hội lựa chọn quả cân thử nghiệm thủ công phù hợp. Cảm biến vị trí độ phân giải cao với lựa chọn độ phân giải tự động cho phép xác định MFR và MVR có thể lặp lại và đáng tin cậy.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: