LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Chỉ Số Chảy

MI-Robo

MI-ROBO chạy quy trình kiểm tra tốc độ dòng chảy bằng cách thực hiện hoàn toàn tự động việc nạp mẫu, vệ sinh và thay khuôn theo tiêu chuẩn ISO 1133 và ASTM D1238 cho vật liệu dạng hạt cũng như dạng bột.

Điều này có nghĩa là việc đổ đầy nguyên liệu vào buồng thử hoàn toàn tự động, với quy trình tự động của phép đo cũng như vệ sinh khuôn và buồng thử ngay sau khi đo. Bất kỳ số lượng phép đo nào cũng có thể được tiến hành lần lượt mà không cần sự can thiệp của người vận hành.

MI-ROBO có thể được định cấu hình riêng theo vật liệu của khách hàng. Điều này đảm bảo cơ hội để đo tất cả các loại vật liệu nhựa bằng một thiết bị hoàn toàn tự động.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: