LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Chỉ Số Chảy

MI-2.1

Thiết bị cơ bản.

Máy đo chỉ số chảy mi của nhựa dòng mi 2.1 phù hợp để kiểm soát chất lượng (QC) khi chỉ sử dụng một quả cân kiểm tra. Ngoài ra, nó rất hữu ích khi chỉ thực hiện một vài phép đo.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: