LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Chỉ Số Chảy

MI-2.3

Thiết bị cơ bản với chức năng lựa chọn quả cân kiểm tra và thang nâng bằng điện. Quả cân nằm bên trong thiết bị.

Máy đo chỉ số chảy mi của nhựa mi2.3 có hệ thống xử lý quả cân đầy đủ, có hộp chứa tới 8 quả cân khác nhau. Không cần phải nâng hoặc di chuyển quả cân bằng tay.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: