LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Chỉ Số Chảy

MI-1

Mi1 là máy kiểm tra chỉ số chảy có độ chính xác cao sử dụng các thành phần công nghệ đo lường cao nhất. Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian cho phép kiểm soát chất lượng nhựa và nguyên liệu đầu vào một cách hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 1133 phương pháp B-C, tiêu chuẩn ASTM D1238 phương pháp B-C(D) và ASTM D3364. Đo thủ công theo phương pháp A cũng có thể được thực hiện theo tiêu chuẩn.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: