LMS Technologies Vietnam

ĐO GÓC TIẾP XÚC QUANG HỌC

Thiết bị đo góc tiếp xúc (hay còn gọi là Goniometer) là thiết bị dựa trên phép đo quang học để xác định góc tiếp xúc giữa bề mặt chất rắn và giọt chất lỏng rơi xuống. Dữ liệu tính toán được là góc tiếp xúc, giúp khảo sát đặc tính thấm ướt của chất rắn đối với chất lỏng
Bằng cách thực hiện phép đo góc tiếp xúc của nhiều chất lỏng thử nghiệm, chúng tôi có thể tìm thấy năng lượng tự do trên bề mặt chất rắn và đặc tính bám dính của các chất lỏng khác nhau đó có thể được nghiên cứu thêm với sự hỗ trợ phân tích của phần mềm.
Phương pháp đo góc tiếp xúc đã trở nên phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn như xử lý và hoàn thiện bề mặt, lớp phủ bề mặt, chất tẩy rửa, chất phân tán hóa học cũng như sơn và vecni. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:
  • Chế độ xác định góc tiếp xúc tĩnh hoặc động
  • Phương pháp thả không cuống nghiên cứu tính thấm ướt của chất rắn
  • Đo năng lượng bề mặt của chất rắn
  • Phương pháp thả dây treo trong kiểm tra quang học sức căng bề mặt và giao diện
  • Lập bản đồ mẫu hoàn toàn tự động
Có sẵn tại: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan
Website sản xuất: https://www.dataphysics-instruments.com
ĐO GÓC TIẾP XÚC QUANG HỌC SẢN PHẨM
OCA15EC
OCA 15EC là thiết bị đo cấp cơ bản để đo góc tiếp xúc và phân tích hình dạng giọt rơi chuyên nghiệp.
OCA 25
OCA 25 là một công cụ đa năng để đo góc tiếp xúc và phân tích hình dạng giọt rơi
OCA 50
Với mục đích tiết kiệm thời gian cho việc đánh giá khả năng thấm ướt của bề mặt rắn và xác định năng lượng bề mặt, OCA 50 đã được thiết kế để có thể vận hành một cách hoàn toàn tự động.
OCA 200
Đối với các mẫu có cấu trúc vi mô và vĩ mô, OCA 200 sẽ là một lựa chọn lý tưởng để phân tích đường viền và đo góc tiếp xúc