LMS Technologies Vietnam

ĐO GÓC TIẾP XÚC QUANG HỌC

OCA 200

Đối với các mẫu có cấu trúc vi mô và vĩ mô, OCA 200 sẽ là một lựa chọn lý tưởng để phân tích đường viền và đo góc tiếp xúc. Hệ thống định lượng nano-lít tích hợp trong thiết bị có khả năng tạo ra các giọt rơi cỡ 10 nano-lít, đủ nhỏ để vừa với các ren vít của cấy ghép nha khoa cần phân tích bề mặt. Ngoài ra, hệ thống định lượng picolite PDS (giọt nhỏ tới 30 picolite) sẽ hỗ trợ phép đo góc tiếp xúc của các cấu trúc nhỏ hơn nữa, chẳng hạn như trên các sợi riêng lẻ trên cấu trúc lưới của ống stent mạch vành hoặc trên các sợi đơn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: