LMS Technologies Vietnam

ĐO GÓC TIẾP XÚC QUANG HỌC

OCA 50

Với mục đích tiết kiệm thời gian cho việc đánh giá khả năng thấm ướt của bề mặt rắn và xác định năng lượng bề mặt, OCA 50 đã được thiết kế để có thể vận hành một cách hoàn toàn tự động. Chỉ bằng một nút nhấn, tất cả quy trình đo thuộc tính bề mặt có thể được phân tích.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: