LMS Technologies Vietnam

ĐO GÓC TIẾP XÚC QUANG HỌC

PCA 200

PCA 200: Đánh giá hiệu quả tại chỗ năng lượng bề mặt bằng công nghệ kiểm tra góc tiếp xúc cầm tay

Máy đo góc tiếp xúc di động PCA 200 của DataPhysics Instruments là một thiết bị cầm tay giúp đơn giản hóa việc đo năng lượng bề mặt của các vật liệu rắn. Thiết kế nhỏ gọn và giao diện thân thiện với người dùng giúp thiết bị trở thành công cụ lý tưởng để kiểm soát chất lượng tại chỗ trong môi trường sản xuất.

PCA 200 giúp đơn giản hóa các kiểm tra chất lượng. Bằng phép đo năng lượng bề mặt nhanh chóng, thiết bị cho phép đánh giá nhanh chóng lớp phủ hoặc hiệu quả làm sạch.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: