LMS Technologies Vietnam

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG SIÊU NHỎ ĐỘNG HỌC

Hệ thống độ cứng siêu nhỏ động học Shimadzu được sử dụng để đo độ bền vật liệu của các vùng vi mô, chẳng hạn như màng rất mỏng và các lớp bề mặt mà máy đo độ cứng thông thường không xác định được. Dụng cụ này đo độ sâu vết lõm động, không phải vết lõm sau khi thử nghiệm. Dữ liệu thu được được sử dụng để tính toán mô đun đàn hồi trên các mẫu thử.


MÁY ĐO ĐỘ CỨNG SIÊU NHỎ ĐỘNG HỌC SẢN PHẨM
DUH-211 / 211S
DUH-211 / 211S là một hệ thống kiểm tra độ bền vật liệu mới để đo các vật liệu trong trường vi mô mà những thiết bị thử nghiệm thông thường không thể xử lý được.