LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Cứng Siêu Nhỏ Động Học

DUH-211 / 211S

DUH-211 / 211S là một hệ thống kiểm tra độ bền vật liệu mới để đo các vật liệu trong trường vi mô mà những thiết bị thử nghiệm thông thường không thể xử lý được.

DUH-211 / 211S siêu hiệu quả để thực hiện phép đo độ cứng bề mặt của nhiều loại vật liệu như:

– Màng mỏng, Nhựa, Cao su và chất đàn hồi
– Vật liệu kim loại
– Sợi
– Thủy tinh và gốm sứ
– Các thành phần điện tử như IC và LSI
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: