LMS Technologies Vietnam

PHÂN TÍCH POLYOLEFINS

Một loạt các thiết bị phân tích polyolefin cũng có sẵn từ LMS Việt Nam đến từ hãng Polymer Char – Tây Ban Nha.

Phạm vi thiết bị bao gồm sắc ký thấm gel, phân bố thành phần hóa học, độ nhớt nội tại, v.v.