LMS Technologies Vietnam

DỊCH VỤ

Sự thành công của LMS không chỉ phụ thuộc vào việc cung cấp các sản phẩm chất lượng mà còn dựa vào khả năng cung cấp các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật đạt tiêu chuẩn cao và hiệu quả.

Triết lý của chúng tôi là đảm bảo khả năng hoạt động lâu dài đối với các thiết bị mà chúng tôi cung cấp cũng như hỗ trợ ứng dụng và sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng. Chúng tôi tin rằng, bằng việc thường xuyên đào tạo đội ngũ kỹ sư, cả trong nội bộ và dưới sự hỗ trợ của các nhà sản xuất, sẽ đảm bảo năng lực ngày càng cao của đội ngũ kỹ thuật và kinh doanh nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Chúng tôi cũng duy trì một kho phụ tùng thay thế, công cụ và thiết bị phù hợp trong Trung tâm bảo hành của mình, để đảm bảo dịch vụ dự phòng chất lượng cả về khả năng đáp ứng nhanh và sửa chữa hiệu quả, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của thiết bị.

Tính chính trực của chúng tôi là khía cạnh quan trọng nhất trong triết lý hỗ trợ khách hàng nhằm đạt được sự tin tưởng của bạn vào chúng tôi và bảo vệ các khoản đầu tư của bạn trong suốt thời gian sử dụng thiết bị LMS cung cấp.

Dịch vụ Cung cấp

LMS cung cấp một phạm vi dịch vụ rộng rãi cho các thiết bị của bạn, từ các dịch vụ cơ bản đến duy trì giá trị cho khoản đầu tư của bạn. Hãy tự mình quyết định xem dịch vụ nào của chúng tôi phù hợp nhất với hồ sơ người dùng của bạn để đảm bảo mối quan hệ cân bằng giữa năng suất, tính linh hoạt và các biện pháp phòng ngừa.

Bạn có thể đảm bảo rằng khoản đầu tư của mình luôn thuận lợi trong toàn bộ vòng đời của nó.

Cam kết Dịch vụ

Tính Linh động
Tối ưu hóa các phương pháp tiếp cận phạm vi dịch vụ phù hợp với kế hoạch và triển khai ngân sách của bạn.
Tính Nhất quán
Chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch vụ bảo trì cho các thiết bị của bạn trong suốt vòng đời của nó. Nếu sự cố xảy ra, dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng đến kiểm tra tại chỗ, không chỉ cung cấp các giải pháp kỹ thuật mà ngày cả các vấn đề liên quan đến ứng dụng khác theo yêu cầu.

Bảo trì từ xa

Việc sử dụng phần mềm điều khiển từ xa đặc biệt cho phép Kỹ sư dịch vụ của chúng tôi điều khiển thiết bị từ xa. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các hỗ trợ về Phần mềm vận hành, việc xử lý thiết bị hoặc cài đặt các bản cập nhật chương trình và khắc phục sự cố cấu hình.

Hệ thống đo lường ứng dụng

Phòng thí nghiệm Ứng dụng LMS là đối tác thành thạo về Phân tích Nhiệt, Lưu biến học, Kính hiển vi Lực nguyên tử. Sự tham gia của chúng tôi vào các dự án của bạn bắt đầu bằng việc chuẩn bị mẫu một cách cẩn thận và tiếp tục thông qua việc kiểm tra và giải thích các kết quả đo lường. Chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà sản xuất cho những ứng dụng đặc biệt nhằm cung cấp các giải pháp đáp ứng mọi công việc của bạn.

Dịch vụ Hiệu chuẩn

Phòng hiệu chuẩn lực LMS được cấp Chứng nhận VILAS 1299 về khả năng kiểm tra và hiệu chuẩn lực thử nghiệm đối với máy thử kéo vạn năng Shimadzu theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.