LMS Technologies Vietnam

ĐO SỨC CĂNG

Với mục đích xác định các đặc tính bề mặt và giao thoa khác nhau, đặc tính làm ướt của chất rắn, chất lỏng và bột, thiết bị đo độ căng và đo góc tiếp xúc động sê-ri DataPhysics DCAT đã được nghiên cứu và phát triển cho các ứng dụng nổi bật và cụ thể sau:
  • Đo sức căng bề mặt và sức căng giao diện tiếp xúc của chất lỏng bằng cách sử dụng các thiết bị kiểm tra tiêu chuẩn, chẳng hạn như vòng Du Noüy và phương pháp tấm Wilhelmy.
  • Phép đo góc tiếp xúc động trên chất rắn, sợi và bột.
  • Xác định tỷ trọng của chất lỏng và chất rắn.
  • Xác định nồng độ mixen tới hạn (CMC) của chất hoạt động bề mặt.
  • Phân tích áp suất bề mặt bằng Langmuir Trough.
  • Đo lực bám dính.
Phân phối tại: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam
Website của nhà sản xuất: https://www.dataphysics-instruments.com
ĐO SỨC CĂNG SẢN PHẨM
DCAT 9
DCAT 9 là máy đo sức căng hoàn toàn tự động, dùng để đo sức căng bề mặt và giao diện tiếp xúc cũng như mật độ của chất lỏng và chất rắn dựa trên trọng lượng.
DCAT 15
Thiết bị đo góc tiếp xúc động và máy đo sức căng DCAT 15 là thiết bị tiêu chuẩn dựa trên trọng lượng để đo góc tiếp xúc, sức căng bề mặt và giao diện tiếp xúc, nồng độ, mật độ, sự lắng đọng và độ thẩm thấu của sự hình thành micelle tới hạn .
DCAT 25
Thiết bị đo Góc tiếp xúc động và đo sức căng DCAT 25 là một thiết bị có thể ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau như đo góc tiếp xúc, sức căng bề mặt và liên vùng, nồng độ hình thành micelle tới hạn, mật độ, sự lắng đọng, độ xuyên thấu, lực kết dính và áp suất bề mặt, dựa trên phép đo về trọng lượng.
DCAT 25SF
Thiết bị đo Góc tiếp xúc động và đo sức căng DCAT 25SF là một phần mở rộng của DCAT 25 có hệ thống cân có độ chính xác cao (độ phân giải lên tới 0,1 μg) khi phân tích các mẫu sợi đơn.
MBP 200
Máy đo sức căng bề mặt động MBP 200 của DataPhysics cho phép đo lường sức căng bề mặt động của các dung dịch lỏng một cách chính xác bằng cách sử dụng phương pháp áp suất bong bóng cực đại để phân tích các dung dịch này.