LMS Technologies Vietnam

ĐO SỨC CĂNG

DCAT 25SF

Thiết bị đo Góc tiếp xúc động và đo sức căng DCAT 25SF là một phần mở rộng của DCAT 25 với hệ thống cân có độ chính xác cao (độ phân giải lên tới 0,1 μg) khi phân tích các mẫu sợi đơn. Tương tự như DCAT 25, DCAT 25SF cũng có động cơ đặc biệt nhanh và chính xác, tích hợp với các tính năng chống va chạm tự động sử dụng bảng điều khiển trực quan TP 50
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: