LMS Technologies Vietnam

ĐO SỨC CĂNG

DCAT 9

DCAT 9 là máy đo sức căng hoàn toàn tự động, dùng để đo sức căng bề mặt và giao diện tiếp xúc cũng như mật độ của chất lỏng và chất rắn dựa trên trọng lượng. DCAT 9T có thêm một nhiệt kế kỹ thuật số và bộ điều khiển nhiệt độ chất lỏng TV 70 thay vì giá đỡ bình mẫu tiêu chuẩn SVH 50/70.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: