LMS Technologies Vietnam

ĐO SỨC CĂNG

MBP 200

MBP 200: Công Cụ Hiệu Quả Cho Phân Tích Sức Căng Bề Mặt Động

Máy đo sức căng bề mặt động MBP 200 của DataPhysics cho phép đo lường sức căng bề mặt động của các dung dịch lỏng một cách chính xác bằng cách sử dụng phương pháp áp suất bong bóng cực đại để phân tích các dung dịch này.

MBP 200 kiểm soát chính xác lưu lượng khí qua một mao quản để tạo thành các bong bóng ở đầu mao quản. Một cảm biến áp suất có độ nhạy cao theo dõi áp suất bên trong các bong bóng này. Dựa vào các đỉnh áp suất, thiết bị tính toán giai đoạn bề mặt và sức căng bề mặt động. Ngoài ra, thiết bị còn sử dụng hệ thống van để tạo ra các lưu lượng khí khác nhau, cho phép đo trên các giai đoạn bề mặt khác nhau.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
MBP 200 hoạt động xuất sắc trong việc phân tích các chất lỏng có dải động rộng (10-100 mN/m) và thời gian lão hóa bề mặt (5 mili giây – 200 giây), giúp thiết bị trở thành công cụ lý tưởng cho các dung dịch hoạt động bề mặt.