LMS Technologies Vietnam

ĐO SỨC CĂNG

DCAT 25

Thiết bị đo Góc tiếp xúc động và đo sức căng DCAT 25 là một thiết bị có thể ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau như đo góc tiếp xúc, sức căng bề mặt và liên vùng, nồng độ hình thành micelle tới hạn, mật độ, sự lắng đọng, độ xuyên thấu, lực kết dính và áp suất bề mặt, dựa trên phép đo về trọng lượng. Nhờ cấu thành từ các thành phần điện tử tiên tiến, DCAT 25 có động cơ đặc biệt nhanh và chính xác, tích hợp với các tính năng chống va chạm tự động sử dụng bảng điều khiển trực quan TP 50.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: