LMS Technologies Vietnam

PHÂN BỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.


PHÂN BỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC SẢN PHẨM
CRYSTAF
CRYSTAF là một công cụ hoàn toàn tự động dùng để đo nhanh Độ phân tán thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin.
TREF
Cất phân đoạn rửa giải tăng nhiệt độ là kỹ thuật toàn diện nhất để xác định đặc tính của Phân bố thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin và Polymer Char’s TREF là công cụ phân tích tự động đầu tiên thực hiện kỹ thuật này.
CRYSTAF-TREF
Các kỹ thuật CRSTAF và TREF nhằm đo lường sự Phân bố Thành phần Hóa học trong Polyolefin; CRYSTAF phân tích trong chu trình kết tinh và TREF trong chu trình hòa tan.
CEF
Cất phân đoạn rửa giải kết tinh (CEF) là một phương pháp mới để đo sự phân bố thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin bằng cách kết hợp cơ chế tách CRYSTAF và TREF. Nó được quan tâm đặc biệt để phân tích tốc độ cao.