LMS Technologies Vietnam

Phân Bố Thành Phần Hóa Học

CRYSTAF-TREF

Các kỹ thuật CRSTAF và TREF nhằm đo lường sự Phân bố Thành phần Hóa học trong Polyolefin; CRYSTAF phân tích trong chu trình kết tinh và TREF trong chu trình hòa tan.

Việc phân tích sự kết hợp của PP-PE phức tạp đã được chứng minh là yêu cầu cả TREF và CRYSTAF phải xác định rõ ràng các đặc tính của các mẫu chưa biết do sự khác biệt về độ lạnh giữa cả hai loại nhựa. Ví dụ như trường hợp này là phân tích các mẫu có chứa cả HDPE và đồng trùng hợp Ethylene-Propylene (EP).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: